Để khai thác thông tin diễn đàn một cách tốt nhất cho các thành viên.

Đối với mục thông tin "mua bán miễn trung gian". Phải là thành viên chính thức của diễn đàn mới có thể xem được. Với những thành viên chưa đăng ký, chỉ có thể xem các tin bài không phải là tin bài trong mục thông tin "mua bán miễn trung gian".

Việc đăng ký là miễn phí. Rất mong mọi người ủng hộ.

Trân trọng